Επικαιρότητα

ΕΠΕΑ Ρεθύμνου

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολιδάκης Ιωάννης του Ευθυμίου

Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω

Σκουμπάκη Αγλαία του Ελευθερίου

Δασολόγος Δ/νσης Δασών Χανίων

Μιχάλα Ασημίνα του Ελευθερίου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Σπανουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ

ΔΕ Δασοφυλάκων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μανουρά Ελένη του Κωνσταντίνου

Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις

Κουριδάκης Αντώνιος του Γεωργίου,

Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Καλογεράκη Καλλιόπη του Γεωργίου

Αγρονόμος Τοπογ. Μηχανικός

Ψαθάκης Ευάγγελος του Γεωργίου

ΔΕ Δασοφυλάκων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

α/α Ημερομηνία Συνεδρίασης PDF Πρόσκλησης
1
2
3  20-9-2023 15:00 3η_ΕΠΕΑ_ΡΕΘΥΜΝΟ
4 27-9-2023 15:00 4η_ΕΠΕΑ_ΡΕΘΥΜΝΟ
5 4-10-2023 15:00 5η_ΕΠΕΑ_ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ