Επικαιρότητα

Επικοινωνία

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Θεμιστοκλέως Κατσαμπάς, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. – Fax: 2810 223303
e-mail: geoteepk@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.geoteepk.gr