Επικαιρότητα

Ο Θεσμός

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε το 1971 με το Ν.Δ. 943/1971 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Είναι αυτοδιοικούμενο, με δικούς του οικονομικούς πόρους και το νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί περιλαμβάνει σειρά Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με σημαντικότερο το N. 1474/84 που αφορά στους σκοπούς, τα μέλη, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Έδρα του Επιμελητηρίου είναι η Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία, ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρτήματα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, όπως παρακάτω:

  • Παράρτημα Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη
  • Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, με έδρα την Καβάλα
  • Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • Παράρτημα Ηπείρου και νήσων, με έδρα τα Ιωάννινα
  • Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα
  • Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα
  • Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα
  • Παράρτημα Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο (η έδρα του παραρτήματος βρίσκεται προς το παρόν στη Μυτιλήνη)
  • Παράρτημα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
  • Παράρτημα Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη