Επικαιρότητα

29/03/2023 Διαδικτυακη Ενημερωτική Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 με θεμα «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α’, Β΄ και Γ’)»

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με κωδικό MIS (OPS) 5049507 και τίτλο «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α’, Β΄ και Γ’)», της Πράξης: «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», προχωρά στην παραπέρα αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής που προσφέρει στα μέλη του γεωτεχνικούς, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και εξυπηρέτησή τους τόσο σε διοικητικό όσο και σε γεωτεχνικό επίπεδο.

Βασικός στόχος του έργου είναι να καταστήσει το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤΕΕ) περισσότερο φιλικό, αποτελεσματικό και εξωστρεφές προς τα μέλη του, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών του και της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο (που ούτως ει άλλως προσφέρει εδώ και μία δεκαετία στα μέλη του), αλλά και σε σημαντικά γεωτεχνικά θέματα που απασχολούν τα μέλη του.

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση του Επιμελητηρίου προκειμένου να απλοποιηθούν ή και να ανασχεδιαστούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες του ΓΕΩΤΕΕ.

(β) επιτυγχάνεται η ριζική αναβάθμιση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι παρέχεται εξειδικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική, η οποία ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και επίκαιρες κάθε φορά ανάγκες, καθώς παρέχεται βάσει των ερωτημάτων πολιτών κι επιχειρήσεων (μελών του ΓΕΩΤΕΕ) για θέματα αρμοδιότητας του

(γ) επιτυγχάνεται η μοντελοποίηση της νέας επιχειρησιακής λειτουργίας του Επιμελητηρίου με σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα αξιοποιεί και την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του φορεά και θα αξιοποιείται ως εξειδικευμένο πολυκαναλικό εργαλείο παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών, τόσο ενδοστρεφές (για την εσωτερική διαχείριση των ερωτημάτων / εντύπων / διαδικασιών) και εξωστρεφές (αφενός ως δίαυλος υποβολής και απάντησης των ερωτημάτων / αιτημάτων προς τους ενδιαφερόμενους, την υποβολή και διαχείριση καθώς και συναλλαγή αιτήσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με το γεωτεχνικό επάγγελμα, αφετέρου μέσω της παροχής «ανοικτών» ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής εμπειρογνωμοσύνης και ειδικών πρότυπων γεωτεχνικών εργαλείων από το ΓΕΩΤΕΕ)

(δ) επιτυγχάνεται η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει πληθώρα εξειδικευμένου περιεχομένου από ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για τους γεωτεχνικούς κλάδους, ανοικτό σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων αλληλοσυμπληρώνονται συνδέοντας την αναγκαιότητα λειτουργικής αναβάθμισης του Φορέα με εκείνη της εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης καθώς και γεωτεχνικής επιχειρηματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης κάθε επιχείρησης, υποψήφιου επενδυτή ή ενδιαφερόμενου πολίτη και εργαζόμενου για ζητήματα που συνδέονται με την γεωπονία, τη δασολογία, την γεωλογία, την ιχθυολογία και την κτηνιατρική, την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, κ.α..

Στο παραπάνω πλαίσιο, διοργανώνεται διαδικτυακή ημερίδα, με σκοπό την ενημέρωση των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη δράση, αλλά και την παροχή διευκρινήσεων / απαντήσεων σε θέματα που θα τεθούν από τα μέλη μας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, 10:00 – 12:10, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων zoom.

Το πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10:00 – 10:10     Χαιρετισμός κου Σπυρίδωνα Μάμαλη

Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

10:10 – 10:20     Χαιρετισμός κου Πέτρου Πάλλη

Υπεύθυνος του προγράμματος – Ανάδοχος του Υποέργου 1

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

10:20 – 10:40     Παρουσίαση κ. Φώτης Κώνστας

NEUROPUBLIC (υπεργολάβος 1)

10:40 – 11:00     Παρουσίαση κα. Αργυρώ Παπαϊώαννου & κ. Βασίλης Αλεξανδρίδης

BRIEF CONSULTING – OMICRON (υπεργολάβος 2-3)

11:00 – 11:20     Παρουσίαση κ Γιώργος Βούλκας

ΑΠΟΨΗ Α.Ε. (Ανάδοχος του Υποέργου 1) Διάλειμμα 10 λεπτών

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

11:30 – 11:50     Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11:50 – 12:00     Επίλογος κ. Ευθύμιος Σπυρίδης

Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

12:00 – 12:10     Επίλογος κα Σόφια Ζαφειροπούλου

ΑΠΟΨΗ Α.Ε. (Ανάδοχος του Υποέργου 1)

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Δείτε επίσης

Εσπερίδα Δήμου Μαλεβίζου με θέμα: “Κύριοι εντομολογικοί εχθροί του αστικού και περιαστικού πρασίνου”, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, στις 5:00μ.μ. στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Ο σύνδεσμος για διαδικτυακή παρακολούθηση είναι ο παρακάτω https://us04web.zoom.us/j/72582666472?pwd=3ttN9dFo2FtvXvDl4XVk48lLrbRQsP.1   Meeting ID: 725 8266 6472 …