Επικαιρότητα

Αίτημα παράτασης των συμβάσεων δασολόγων και δασοπόνων της σοχ 2/2018 του ελληνικού κτηματολογίου

Στις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εργάζονται με σύμβαση δασολόγοι και δασοπόνοι της ΣΟΧ 2/2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου. Με τις προσλήψεις αυτές καλύφθηκε σημαντικά το κενό στην στελέχωση των Διευθύνσεων Δασών και διασφαλίστηκε προσωρινά η αποτελεσματικότερη και ορθότερη,και κατά συνέπεια πιο οικονομική για το Δημόσιο, υλοποίηση του έργου κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Όπως γνωρίζετε τόσο από τις δημόσιες τοποθετήσεις μας αλλά και και τις θέσεις μας όπως έχουν παρουσιαστεί σε πρόσφατες εκδηλώσεις του ΥΠΕΝ, της ΑΔΚ και του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ η υλοποίηση των δασικών χαρτών υποστηρίζεται από το το ΓΕΩΤΕΕ και θεωρούμε ότι είναι από τις κύριες προτεραιότητες στην παρούσα φάση.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Δ/νσεις Δασών έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό τους,καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων και η απουσία προκηρύξεων πρόσληψης νέων υπαλλήλων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού σε ποσοστό που φτάνουν ή ξεπερνούν το 50%.

Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στηρίζει το αίτημα των συμβασιούχων και προτείνει την παράταση των συμβάσεων Δασολόγων και Δασοπόνων της ΣΟΧ 2/2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Περιφέρειας Κρήτης.Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καλεί τους αρμόδιους Φορείς να παρατείνουν τις συμβάσεις αυτές μέχρι την οριστική κύρωση των Δασικών Χαρτών, δηλαδή μέχρι την 31/12/2020,για την όσο δυνατόν καλύτερη ολοκλήρωση του έργου των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων για τους Δασικούς Χάρτες.

Για τη ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ/π. Κρήτης

Ο Πρόεδρος

Δρ. Αλ. Στεφανάκης

Δείτε επίσης

Εκδηλώσεις: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 2 εκδηλώσεις την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 10:00 και …