Επικαιρότητα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων: 50 θέσεις στην Α.Δ. Κρήτης

Στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 (ΑΔΑ Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ), αναρτήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη, έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Οι θέσεις προς πλήρωση στο Φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανέρχονται συνολικά σε 50, εκ των οποίων οι 31 στην έδρα της Αποκεντρωμένης στο Ηράκλειο, 6 στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 7 στο Λασίθι.

Αναλυτικότερα οι θέσεις στην Α.Δ.Κ., ανά κλάδο και κατηγορία:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 θέσεις
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 6
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΟΣ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ) 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

Πληροφορίες, για την κατανομή των παραπάνω θέσεων στις επιμέρους οργανικές μονάδες του φορέα στην Κρήτη, έχουν αναρτηθεί σε σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (http://www.apdkritis.gov.gr/) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δείτε επίσης

Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών …