Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου Για Τις Παγκόσμιες Ημέρες Για Την Βιοποικιλότητα & Το Περιβάλλον

22 Mαϊου – 5 Ιουνίου : Παγκόσμιες ημέρες για την Βιοποικιλότητα και το Περιβάλλον. 

Μετά την καθιέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη το 1972 της Παγκόσμιας Ημέρας για την παγκόσμια ευαισθητοποίηση της ανθρωπότητας στην Προστασία του Περιβάλλοντος , προστέθηκε και η Παγκόσμια Ημέρα της Βιοποικιλότητας, μετά την αναγνώριση της ανάγκης πιο εξειδικευμένης ενημέρωσης του κοινού για την σημασία της ποικιλίας των ζωϊκών και φυτικών ειδών. Έτσι σήμερα η Βιοποικιλότητα, αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών ζωής σε τρία επίπεδα, το γενετικό (μοριακό), το επίπεδο οργανισμών και εκείνο των οικοσυστημάτων.

Με το πέρασμα των χρόνων, συγχρόνως με την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού η ανθρώπινη πίεση στα οικοσυστήματα έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση πολλών βιοτόπων και την απειλή για εξαφάνιση σημαντικού αριθμού φυτικών και ζωϊκών ειδών του πλανήτη μας. Στην κατάσταση αυτή τελευταία έχει προστεθεί και η παράμετρος της κλιματικής αλλαγής που συμβάλλει στην ερημοποίηση και την τροποποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων της γης.

Εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2050 το 1/3 της πανίδας θα έχει εξαφανιστεί.  Ιδιαίτερα στη χώρα μας απειλούνται σήμερα η καστανή αρκούδα, ο αγριόγατος, ο γυπαετός, η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα (Careta-careta) , η άγρια πέστροφα , ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός (άρκαλος) , το ζαρκάδι και το ελάφι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να προστατέψει και να υπερασπιστεί το φυσικό περιβάλλον και την βιοποικιλότητά του, ανέπτυξε την πολιτική των Προστατευόμενων Περιοχών του ∆ίκτυου Natura 2000 και ειδικών ζωνών προστασίας , ανακηρύσσοντας το Περιβάλλον ως πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζοντας την Κοινή Αγροτική και Κοινή Αλιευτική Πολιτική της σε αυτήν. Στα πλαίσια αυτά , η χώρα μας έχει ορίσει 419 τέτοιες περιοχές στο ∆ίκτυο ΝΑΤURA που καταλαμβάνουν το 27% περίπου της χερσαίας και το 6% της θαλάσσιας έκτασής της. Πολλές από αυτές, προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία (όπως ο πρόσφατος για την Βιοποικιλότητα (Ν.3937/11) και άλλες διεθνείς Συνθήκες. Συγχρόνως προωθούνται πρόσθετα εργαλεία όπως οι βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, που επιτρέπουν στην δορυφορική αποτύπωση και παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών σε συνδυασμό με την θεσμική οριοθέτηση βιοτόπων ιδιαίτερης βιολογικής αξίας, εκτός ζωνών NATURA, όπως οι μικροί υγρότοποι με πρόσφατο Π∆ (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2012).

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που εκφράζει τις επιστημονικές ειδικότητες του γεωπόνου, κτηνίατρου, γεωλόγου, δασολόγου και ιχθυολόγου, πιστεύει ότι η προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε έργο και δραστηριότητα , καθως και κάθε νομοθετική πρωτοβουλία. Η δημιουργία επενδύσεων μιας βιώσιμης οικονομίας με σεβασμό στο ελληνικό περιβάλλον και την πλούσια βιοποικιλότητά του, λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, αποτελεί την κύρια και μοναδική λύση για την γρήγορη έξοδο από την κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας και το συγκριτικό πλεονέκτημά της, από άλλες γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες στην παγκόσμια οικονομία είτε του τουρισμού , είτε των αγροτικών προϊόντων (με την ευρεία έννοια του όρου της Πρωτογενούς παραγωγής).

Γι αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα. Ιδιαίτερα η Αυτοδιοίκηση, που πρόσφατα αναβαπτίστηκε στις πρόσφατες εκλογές θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς , ώστε επιτέλους να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή κι όχι της καταστρατήγησης του περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου, παράλληλα με την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιακών υποδομών, συμβάλλοντας αφενός στην προστασία , αφετέρου στην ορθολογική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών Natura που υπάγονται στη ζώνη αρμοδιότητάς τους, σε όφελος της τοπικής μικροοικονομίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ε ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 ∆ρ. Αλεξανδρος Στεφανάκης

                                                                                 2

Δείτε επίσης

Εκδηλώσεις: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 2 εκδηλώσεις την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 10:00 και …