Επικαιρότητα

Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Ότι ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 28/02/2022
πρέπει να προχωρήσετε στην υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, προκειμένου να παραμείνετε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών που τηρεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ που δικαιούνται να ασκούν ΝΟΜΙΜΑ την επαγγελματικής τους δραστηριότητα.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει στην σχετική υποβολή,
παρακαλώ αγνoήστε το μήνυμα.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 του Π.Δ. 95/2017:
«1. Για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τις διατάξεις του παρόντος».

Για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού:
www.onlinegeotee.gr

Για οδηγίες αρχικής εγγραφής ή σύνδεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε ΕΔΩ

Για οδηγίες υποβολής δήλωσης συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος πατήστε ΕΔΩ

Για πληροφορίες:
members@geotee.grΤμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού
& Γεωτεχνικών Μητρώων
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δείτε επίσης

Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών …