Επικαιρότητα

Δημιουργία Πάρκου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου

Στην πόλη των Χανίων όπως και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο είναι πολύ χαμηλή (λίγο κάτω ή λίγο πάνω από 3τμ/κάτοικο, ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού), όταν διεθνώς προτείνεται τουλάχιστον 9τμ/κάτοικο. Η ιδιαιτερότητα της πόλης των Χανίων, όπως και αυτών της υπόλοιπης Κρήτης, είναι οι κλιματικές συνθήκες με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για αρκετούς μήνες το χρόνο. Σε αυτές τις συνθήκες τα πάρκα και οι δενδροστοιχίες λειτουργούν βιοκλιματικά μειώνοντας τη θερμοκρασία το καλοκαίρι και βελτιώνοντας το μικροκλίμα κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα οι χώροι πρασίνου ως χώροι περιπάτου, αναψυχής, άθλησης δημιουργούν πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.
Δυστυχώς υπάρχει άγνοια για το ότι το Αστικό Πράσινο και τα Αστικά Δέντρα είναι πολύτιμες επενδύσεις που ωφελούν ποικιλότροπα την κοινωνία, συνεισφέροντας ακόμα και με οικονομικούς όρους, πολλά περισσότερα από όσα απορροφούν. Είναι οι μόνες επενδύσεις στις πόλεις, των οποίων η αξία αυξάνεται αντί να μειώνεται, ιδιαίτερα εξαιτίας του θετικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος αλλά και των πολλαπλών οφελών στους χρήστες τους.
Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις για την χρήση του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου και τις διαδικασίες για την κατασκευή πάρκου, θέλει να τονίσει την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός πνεύμονα πρασίνου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου.
Ο χώρος προσφέρεται για ένα πάρκο ή άλσος που θα λειτουργήσει βιοκλιματικά για όλη την πόλη αλλά και θα αποτελέσει έναν χώρο πρασίνου με πολλαπλές δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικίες. Ένα πάρκο με χώρους ανάπαυσης, παιχνιδιού, άθλησης, δραστηριοτήτων στη φύση, με κατασκευές φιλικές στο περιβάλλον και τη συνεχή παρουσία των εργαζομένων στο πράσινο, ενα χώρο ασφαλή, ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες αρχές αρχιτεκτονικής τοπίου, τη σύγχρονη επιστημονική εμπειρία και παραδείγματα αντίστοιχων πάρκων μεσογειακών χωρών, με στόχο την κάλυψη των τωρινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.
Η κατασκευή του πάρκου ως πνεύμονα πρασίνου το οποίο θα αποτελέσει και την αρχή για τη δημιουργία πράσινων διαδρομών μέσα στην πόλη είναι μονόδρομος. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα.
Το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης και οι γεωτεχνικοί της Κρήτης θα στηρίξουν και θα συνεργαστούν για την πραγματοποίηση του πάρκου με την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευση που διαθέτουν, εργαλεία για την υλοποίηση ενός σύγχρονου υποδειγματικού έργου.
Η Πρόεδρος της ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ
Δρ. Άννα Δασκαλάκη

Δείτε επίσης

Εκδηλώσεις: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 2 εκδηλώσεις την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 10:00 και …