Εισήγηση Επι Του Σ/Ν Για Τις Αδειοδοτήσεις Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Δείτε επίσης

Αξιολόγηση Σχεδίων Βελτίωσης

Με επιστολή προς το ΥΠ.Α.Α.Τ., το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης της …