Επικαιρότητα

Εισήγηση Επι Του Σ/Ν Για Τις Αδειοδοτήσεις Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ Προσλήψεις ΠE Διοικητικού-Οικονομικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες

Ο ΕΛΓ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του …