Επικαιρότητα

Εκδηλώσεις: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 2 εκδηλώσεις την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 10:00 και την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 13:00, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας” (ΟΠΣ 5076666) που υλοποιείται υπό την αιγίδα του.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο παρείχε υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 515 νέους άνεργους, πτυχιούχους απόφοιτους σχολών και τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης από όλη την Ελλάδα (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και άλλες συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες). Το πρόγραμμα αφορούσε συγκεκριμένα νέες και νέους, έως 29 ετών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον κάθε κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) και που αναμένεται να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους. Πρόκειται για γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ζήτηση σε πληθώρα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε για όσες και όσους ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και πιστοποίηση (454 άτομα) παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος έως 2.075 ευρώ.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom (στοιχεία σύνδεσης παρατίθενται στο τέλος του Δελτίου Τύπου) έχουν στόχο να ενημερώσουν τις/τους επιχειρηματίες του γεωτεχνικού κλάδου σχετικά με:

  • Το έργο του ΓΕΩΤΕΕ και τις ενέργειές του για την υποστήριξη των επιχειρήσεων με άρτια καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό σε σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες.
  • Τα οφέλη του έργου για τις επιχειρήσεις.
  • Τα αποτελέσματα του έργου.

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, που θα αναφερθεί γενικά για το έργο και τις δράσεις του ΓΕΩΤΕΕ γενικότερα. Στην συνέχεια, ο Υπεύθυνος Έργου εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ κ. Θεόδωρος Αμπελίδης θα αναφερθεί στους σκοπούς του έργου και τα προσδοκόμενα οφέλη για επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες του γεωτεχνικού κλάδου και θα παρουσιάσει βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα το έργου, μεταξύ άλλων και για τον αριθμό των καταρτισμένων ατόμων στις θεματικές ενότητες κατάρτισης, τη διασπορά τους στην επικράτεια κ.α..

Στοιχεία Σύνδεσης:

https://us06web.zoom.us/j/9976640538?pwd=aFpwNjNKTHRJQVlSczJPZXBWbWw3Q T09&omn=82750353598 ή εναλλακτικά χρησιμοποιείται το Meeting ID: 997 664 0538 και Passcode: 27121966

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του έργου https://geotee-apko7.gr/ ή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.geotee.gr.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού και Γεωτεχνικών Μητρώων Τμήμα Μελετών & Τεκμηρίωσης

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσεις για Επιχειρήσεις-FINAL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΩΤΕΕ 3

Δείτε επίσης

Υπενθύμιση άμεσης εγγραφής υπόχρεων στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο, λόγω εφαρμογής της νομοθεσίας για το έντομο καραντίνας Spodoptera frugiperda.

Σε συνέχεια των ενημερώσεών μας για τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Spodoptera …