Επικαιρότητα

Εξελίξεις στα ΕΠΑΛ και διαφαινόμενη κατάργηση των γεωπονικών κατευθύνσεων

Η Δ.Ε του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ κατά την διευρυμένη συνεδρίαση της στις 30/7/2013 και την εκτενή συζήτηση του εν λόγω θέματος κατέληξε στα παρακάτω:

Βασική θέση του ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης είναι η   χώρα πρέπει να αποκτήσει Εθνική Στρατηγική Αγροτική Πολιτική προκειμένου από καταναλωτής κάθε είδους αγαθού, να αναδειχθεί σε Παραγωγό Δύναμη που:

  • θα επενδύει με εξωστρέφεια στην ανάπτυξη ασφαλών ποιοτικών προϊόντων.
  • θα υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτομίας
  • θα αναπτύσσει δράσεις προώθησης στην αγορά, και
  • θα ελέγχει όλη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα προκειμένου να διασφαλίζεται η

ομαλή λειτουργίας της.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η γεωργία προσφέρει αφενός δημόσια αγαθά και αφετέρου την εγγύηση για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ένα ασταθές και ανταγω-νιστικό περιβάλλον (για κάθε μια νέα θέση στον πρωτογενή τομέα διατηρούνται ή δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες 5 συμπληρωματικές από τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα).

Βασικοί παράγοντες – συνισταμένες του εγχειρήματος : (α) ο παραγωγός γεωργός – κτηνοτρόφος, (β) οι φυσικοί πόροι (έδαφος – νερό –αέρας) και (γ) η εκπαίδευση η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνογνωσία και η διάχυση τους.

Ειδικότερα ορισμένα από τα σημερινά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:

  • το μη κατοχυρωμένο επάγγελμα του αγρότη
  • το υφιστάμενο χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης – κατάρτισης, των πολλών σημερινών αγροτών που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ραγδαίες μεταβολές των απαιτήσεων που επιτάσσει η ευρωπαϊκή και κατ επέκταση η ελληνική νομοθεσία (βλέπε Ν. 4036/2013 για χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών)
  • Η μη διασυνδεδεμένη εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται είτε από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) είτε του ΥΠΑΑΤ (ΕΠΑΣ) με την κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος και την παράλληλη αντιστοίχηση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.
  • Ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των σημερινών αγροτών.

 

Σήμερα που η χώρα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να επενδύσει σε αυτό που λέγεται αγροτική οικονομία , αγροτοδιατροφικός τομέας προκειμένου να έχει ελπίδες επιβίωσης , βρισκόμαστε ενεοί  απέναντι σε μια χωρίς σχεδιασμό οριζόντια κατάργηση των δομών της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να υπακούει σε κάποια μορφής  διαδικασία αξιολόγησης είτε σε διαδικασία παρουσίασης εναλλακτικής πρότασης σε σχέση με την λειτουργία της.

Η αιρετή Περιφέρεια Κρήτης έχει καταρτίσει και ψηφίσει Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Πρωτογενή τομέα και των Προϊόντων του και εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών σε ολόκληρη την  γεωγραφική εμβέλεια της  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Το ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ στηρίζοντας την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού εστιάζει στην αναγκαιότητα παρουσίας των γεωπονικών κατευθύνσεων στα ΕΠΑΛ επειδή αποτελούν την πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης που μπορεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την κατοχύρωση και αποτελεσματική άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος.

Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της ζήτησης των γεωπονικών κατευθύνσεων στα ΕΠΑΛ και ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τον Ν. Ηρακλείου σε διάστημα έξι εκπαιδευτικών ετών η ζήτηση αυξήθηκε κατά 400 % !!!!!!!!  (εκπαιδευτικό έτος 2007-2008 – συνολικός αριθμός 52 μαθητών  εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 συνολικός αριθμός 207 μαθητές).

Επίσης σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των μαθητών προέρχεται  αποκλειστικά από τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα.

Από αυτούς τους μαθητές το 90% αποφοιτούν έχοντας δυνατότητα είτε να συνεχίσουν τις σπουδές στους στα ΑΤΕΙ ,για περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση είτε για να ασκήσουν επιμελώς και με υπευθυνότητα και γνώση το επάγγελμα είτε του αγρότη  αν διαθέτουν γεωργική γη είτε του εξειδικευμένου εργάτη γης, είτε σε άλλο αντικείμενο του αγροτοδιατροφικού τομέα. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται του αποδίδει τίτλο σπουδών που πιστοποιεί  ότι κατέχει τις βασικές γνώσεις και έννοιες για το γνωστικό του αντικείμενο και είναι σε θέσει να αναλαμβάνει ευθύνες για να εκπληρώνει τα καθήκοντα του στην εργασία του. Αυτό βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων κατατάσσει το επίπεδο σπουδών στο Νο 3.

Σημειωτέον ότι από τους πρωτοετείς εισακτέους  στα γεωπονικά τμήματα των ΑΤΕΙ  της χώρας ένα ποσοστό 25-30% περίπου προέρχεται από τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Η ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ Π.Κ θεωρεί ότι η δυναμική αυτή που παρουσιάζεται, είναι αποτέλεσμα της στροφής της ελληνικής κοινωνίας στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, την συμπληρωματική δραστηριοποίηση και διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή.

Μια ενδεχόμενη κατάργηση αυτών των τομέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η μη αντικατάσταση των με άλλη δομή σε αρχικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει ξεκάθαρα στην εκπαίδευση των επαγγελματιών αγροτών που αφουγκράζεται τις εξελίξεις της σημερινής κοινωνίας και τεχνολογίας θα οδηγήσει σε πλήρη διάρρηξη του προσανατολισμού του Υπ. Παιδείας από τις πραγματικές ανάγκες του τόπου της οικονομίας του και εν τέλει της επιβίωσής του.

Ζητάμε να διατηρηθεί η επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και να αναβαθμιστεί ώστε να συνεισφέρει στην κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος και καλούμε τα Υπ. Παιδείας και ΥΠ.Α.Α.Τ από κοινού να καθορίσουν τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

                                                                           Για την Διοικούσα Επιτροπή

                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ Προσλήψεις ΠE Διοικητικού-Οικονομικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες

Ο ΕΛΓ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του …