Ενημέρωση Υπαλλήλων για Υποβολή Αιτήσεων Επιμόρφωσης (Τηλεκπαιδεύση E-learning)

Δείτε επίσης

LAGOmeal: πρόσκληση σε ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου LagoMeal με τίτλο: Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλλόχθονων ιχθύων …