Επικαιρότητα

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη (ΕΠΕΑ) – Σύνθεση – Προσκλήσεις – Αποφάσεις

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολιδάκης Ιωάννης του Ευθυμίου
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω

Σκουμπάκη Αγλαία του Ελευθερίου
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Χανίων

Μιχάλα Ασημίνα του Ελευθερίου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Σπανουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ
ΔΕ Δασοφυλάκων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μανουρά Ελένη του Κωνσταντίνου
Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις

Κουριδάκης Αντώνιος του Γεωργίου
Υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτη
Καλογεράκη Καλλιόπη του Γεωργίου
Αγρονόμος Τοπογ. Μηχανικός

Ψαθάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
ΔΕ Δασοφυλάκων της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2024

α/α Ημερομηνία Συνεδρίασης Πρόσκληση Απόφαση
1 10-1-2024 1η_ΕΠΕΑ_10-01-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΟ74653Π8-ΠΓ9
2 16-1-2024 2η_ΕΠΕΑ_16-01-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/63Α34653Π8-0ΡΙ
3 24-01-2024 3η_ΕΠΕΑ_24-1-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/95Β54653Π8-8ΜΕ
4 31-01-2024 4η _ΕΠΕΑ_31-1-2024_ορθη https://diavgeia.gov.gr/doc/607Θ4653Π8-1ΒΤ
5 07-02-2024 5η_ΕΠΕΑ_7-2-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΣΗ4653Π8-Ρ2Λ
6 14/02/2024 6η_ΕΠΕΑ_14-2-2024_ορθη https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΡΑ4653Π8-ΝΜΛ
7 21/02/2024 7η_ΕΠΕΑ_21-2-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΘΗ4653Π8-ΕΝΕ
8 28/02/2024 8η_ΕΠΕΑ_28-2-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΘΘ4653Π8-ΓΛ0
9 06/03/2024 9η_ΕΠΕΑ_6-3-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/98ΖΜ4653Π8-ΘΞΠ
10 13/03/2024 10η_ΕΠΕΑ_13-3-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΩ14653Π8-Σ40
11 20/03/2024 11η_ΕΠΕΑ_20-03-2024 https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΚ84653Π8-Υ84
12 27-03-2024 12η_ΕΠΕΑ_27-3-2024 Προβολή αρχείου
13 03/04/2024 13η_ΕΠΕΑ_3-4-2024 Προβολή αρχείου
14 10/04/2024 14η_ΕΠΕΑ_10-4-2024 Προβολή αρχείου
15 17/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
16 24/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
17 05/06/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
18 12/06/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
19 19/06/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
20 26/06/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
 21 03/07/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προβολή αρχείου
22 11/07/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23 17/07/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
24 24/07/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
25 1/8/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ