Επικαιρότητα

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ 2023-2027

Κατεβάστε φυλλάδια για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027.

Συνοπτικό Κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Φυλλάδιο Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Φυλλάδιο Ζωική παραγωγή

Φυλλάδιο Οικολογικά σχήματα

 

Δείτε επίσης

Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών …