Προτάσεις ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ για διευκόλυνση έκδοσης μητρώου εκμετάλλευσης

Δείτε επίσης

Σχόλια για το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το νέο …