Επικαιρότητα

Προτάσεις ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ για διευκόλυνση έκδοσης μητρώου εκμετάλλευσης

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ Προσλήψεις ΠE Διοικητικού-Οικονομικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες

Ο ΕΛΓ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του …