Επικαιρότητα

Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής (26-03-2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση – Εντολή Κίνησης για την 6η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος ΚΡΗΤΗΣ

Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1474/84 και το άρθρο 16 του Π.Δ. 334/85, να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος που έχει ορισθεί για τις 26-10-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στο Ηράκλειο, στα γραφεία του Παραρτήματος για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν ή με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης της Δ.Ε.
2. Ενημέρωση.
3. Έγκριση Οικονομικών Δαπανών.
4. Προετοιμασία εκλογών ΓΕΩΤΕΕ 11-12-2022
5. Ορισμός Εκλογικών τμημάτων
6. Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών
7. Διάφορα.

Για την παραπάνω μετακίνησή σας ορίζονται 2 ημέρες εκτός έδρας για όσους διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χλμ. από το Ηράκλειο και 1 ημέρα για όσους διαμένουν σε μικρότερη των 160 χλμ. απόσταση από το Ηράκλειο. Η κίνησή σας θα γίνει με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4336/2015 ( ΦΕΚ 94/14-8-15/Αο τεύχος), και την αριθ. 2/73/ΔΕΠ/4-01-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 0771, 0772 και 0775.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (16/10/2020)