Επικαιρότητα

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση Αντιπροσώπων των Κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης στο Ηράκλειο.

Τις εργασίες της Συνέλευσης χαιρέτησε και παρακολούθησε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Ειρήνη Χουδετσανάκη.

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός  των  Δράσεων και προτάθηκε προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα. Έγιναν σημαντικές εισηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αλλά και θέματα που αφορούν τους υδάτινους πόρους, την αγροτική ανάπτυξη, την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, την αλιεία, το χωροταξικό σχεδιασμό και τις πιέσεις που δέχεται η γεωργική γη και το φυσικό περιβάλλον. Tονίστηκε o καθοριστικός ρόλος των γεωτεχνικών σε αυτά τα ζητήματα και προτάθηκαν παρεμβάσεις σχετικά με επαγγελματικά δικαιώματα. Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς απασχόλησης των γεωτεχνικών θα αποτελέσει θέμα εκδηλώσεων το επόμενο διάστημα.

Η αναγκαιότητα  συνεχούς ενημέρωσης στις εξελίξεις της τεχνολογίας και των νέων επιστημονικών δεδομένων εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης. Η συνεργασία με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τους φορείς και τα άλλα Επιμελητήρια  της Κρήτης είναι σημαντική για την προώθηση κοινών θεμάτων. Η συνεργασία του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ με την Περιφέρεια Κρήτης έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται μέσα από επιτροπές και κοινές δράσεις. Σημαντική επίσης είναι η παραγωγή θέσεων και παρεμβάσεων του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ στο ΥΠΑΑΤ.

Πραγματοποιηθήκαν οι προβλεπόμενες εκλογές των επιτροπών των κλάδων Γεωπόνων, Δασολόγων, Γεωλόγων, Κτηνιάτρων και Ιχθυολόγων του Παραρτήματος Κρήτης. Επίσης συστάθηκαν επιτροπές- ομάδες εργασίας για

-Αστικό Πράσινο,

-Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και

-τα ζώα συντροφιάς.

Η συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων αλλά και μελών ήταν μεγάλη και οι τοποθετήσεις ουσιαστικές και παραγωγικές. Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στα θέματα που  απασχολούν την κοινωνία και τους γεωτεχνικούς και να ανταποκρίνεται με επιστημονική γνώση και εξωστρέφεια.

Η Πρόεδρος της ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ

Δρ. Άννα Δασκαλάκη

 

Δείτε επίσης

Εκδηλώσεις: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 2 εκδηλώσεις την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 10:00 και …