Επικαιρότητα

Tag Archives: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΟΔΥΘ)

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΟΔΥΘ) Η σημερινή κατάσταση Για την άρδευση των καλλιεργειών απαιτείται περίπου το 80-85% της συνολικής κατανάλωσης υδατικών πόρων. Άρα, η γεωργική παραγωγή είναι ο κύριος καταναλωτής νερού. Τα αρδευτικά και στραγγιστικά έργα (εγγειοβελτιωτικά έργα) αποτελούν τις σημαντικότερες …

Περισσότερα »

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΙ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΙ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ Στην Ελλάδα του σήμερα ενισχύονται οι αναδιαρθρώσεις και προωθούνται τομές ιστορικού χαρακτήρα στο πεδίο των κοινωνικών αγαθών. Η καθημερινότητα αναδιαμορφώνεται συνολικά με βάση τους νόμους της αγοράς. Το νερό και τα δάση (όπως και η υγεία, η παιδεία, το ρεύμα κ.λπ.) ιδιωτικοποιούνται και εμπορευματοποιούνται. Με …

Περισσότερα »