Επικαιρότητα

Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

geotee logo
15 Μαρτίου 2022

         ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Ότι ΕΛΗΞΕ στις 28/02/2022

η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος

και από τότε δεν έχετε προβεί στην Υποβολή Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
όπως προβλέπεται από την παρ. 5α, αρ. 1 του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135/Α/17-09-2017).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΣΤΟ
Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών
που τηρεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον επίσημο ιστότοπο του,
στο οποίο περιλαμβάνονται οι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ που ασκούν
ΝΟΜΙΜΑ την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

         Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 του Π.Δ. 95/2017:
«1. Για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τις διατάξεις του παρόντος».

Για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού:
www.onlinegeotee.gr

Για οδηγίες αρχικής εγγραφής ή σύνδεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε ΕΔΩ

Για οδηγίες υποβολής δήλωσης συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος πατήστε ΕΔΩ

Για πληροφορίες:
members@geotee.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού
& Γεωτεχνικών Μητρώων
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

geotee logo

Δείτε επίσης

Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών …