Επικαιρότητα

Webinar : “Modern tools for Integrated Pest Management, in the new Era of Plant Protection

Έχει προγραμματιστεί ένα webinar με τίτλο “Modern tools for Integrated Pest Management, in the new Era of Plant Protection” για τις 19 Ιανουαρίου 2022 (η Agenda και αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτονται).

Το webinar αφορά 3 projects, που χρηματοδοτούνται από τα European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programs “Innovations in plant protection”:
SuperPests: https://superpests.eu/
OPTIMA: https://optima-h2020.eu/
FF-IPM https://fruitflies-ipm.eu/

Συνημμένα αρχεία:

Agenda_Modern Tools for IPM_Jan19

Jan19_Webinar Modern tools for IPM, in the new Era of Plant Protection

 

 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση Υπαλλήλων για Υποβολή Αιτήσεων Επιμόρφωσης (Τηλεκπαιδεύση E-learning)