Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου για σύναψη μίσθωσης έργου με ένα (1) Γεωλόγο και ένα (1) Δασολόγο, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ο Δήμος Χερσονήσου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χερσονήσου που εδρεύει στις Γούρνες Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 1. «Προεκτιμήσεις αμοιβών γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών ρεμάτων του Δήμου Χερσονήσου»» και 2. α) «Βελτίωση βατότητας μονοπατιών και σήμανση περιπατητικών διαδρομών», β) «Συντήρηση και ανακατασκευή ξύλινων κατασκευών χώρων αναψυχής και περιπατητικών διαδρομών», γ) «επίβλεψη εργασιών Συντήρησης χώρων πρασίνου σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Χερσονήσου», δ) «Σύνταξη φακέλου για την κήρυξη ως διατηρητέου μνημείου της φύσης των συστάδων Φοίνικα του Θεόφραστου στην παραλία Σταλίδας Κοινότητας Μοχού» και ε) «Σύνταξη μελετών για τη βελτίωση των οικοτόπων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Άνω Λιμνιών και Φαραγγιού Αποσελέμη», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ: Προσκλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για …