Επικαιρότητα

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Ανακοίνωση Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δίκαιου ως Προσωπικό Υποστήριξης Εκπαιδεύσεων

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους Εξωτερικούς Συνεργάτες , όπως υποβάλλουν από τη Τρίτη 04 Ιουνίου 2024 –

«Υποβολή Αίτησης προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δίκαιου ως Προσωπικό Υποστήριξης Εκπαιδεύσεων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. : 25401/22.05.2024 (ΑΔΑ : ΨΝΖΠΟΞ3Μ-ΔΚ2).

Η Υποβολή της Αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων :

Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων : https://mitrooelgo.elgo.gr

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : Τρίτη 04 Ιουνίου 2024, ώρα: 00:01 μ.μ.

 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.

 

Επισημαίνεται για την διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων ότι :

 1. Η «Αίτηση» στο https://mitrooelgo.elgo.gr του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνεται μόνο σε Εξωτερικούς Συνεργάτες οι οποίοι και θα συνάψουν, κατόπιν αξιολόγησης , Σύμβαση Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ως Προσωπικό Υποστήριξης Εκπαιδεύσεών με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ
 2. Η είσοδος για την δημιουργία Αίτησης γίνεται με την επιλογή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εγγραφή καταχωρώντας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται καθώς και το σχετικό συνημμένο αρχείο.
 3. Η αναζήτηση της «Αίτησης» των Εξωτερικών Συνεργατών η οποία θα βρίσκεται είτε σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» (Υπό Υποβολή) είτε σε κατάσταση «Οριστικής Υποβολής», γίνεται με την επιλογή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναζήτηση
 4. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν : Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ και Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών και έχουν επιλεγεί ως Εκπαιδευτές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 6. Οι επιλεγέντες ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 1. H επιλογή «Είσοδος» αφορά μόνο τους Διαπιστευμένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν ήδη πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες του συστήματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα :

 • κ. Αικ. Μιχαλοπούλου : 210 8392047
 • κ. Βασ. Μπιτσοπούλου : 210 8392042
 • κ. Αικ. Μαλλή : 210 8392202
 • κ. Αθαν. Αυλακιώτη : 210 8392028

Δείτε επίσης

Αναζητηση επιστημονικου συνεργατη ΣΕΔΗΚ

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) αναζητεί Επιστημονικό συνεργάτη …