Επικαιρότητα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τον Μελισσοκομικό σύλλογο Ν. Χανίων

Ο Μελισσοκομικός σύλλογος Ν. Χανίων ”Η Μέλισσα” προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για επόπτη μελισσοκομίας με σύμβαση έργου ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, για την λειτουργία του Κέντρου Μελισσοκομίας με έδρα τα Χανιά.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία.
α) Γεωπόνοι (Π.Ε.) ή κτηνίατροι (Π.Ε.) ή
β) Τεχνολόγοι γεωπονίας (Τ.Ε.) ή τεχνολόγοι τροφίμων (Τ.Ε) ή
γ) Άλλης ειδικότητας (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με εργασιακή εμπειρία στην μελισσοκομία ή/και στην εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της μελισσοκομίας.
δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
ε) Καλή γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας & άλλων δικαιολογητικών από Πέμτη 7-12-2023 έως Τετάρτη 13-12-2023.

Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα όπου να αναγράφονται οι σπουδές, η προυπηρεσία, οι δεξιότητες και ότι άλλο φαίνεται χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου, να γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: melissilogchanion@gmail.com

Πληροφορίες 6944351165

Κατεβάστε την προκήρυξη

Δείτε επίσης

ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ. …