Επικαιρότητα

Αναζητηση επιστημονικου συνεργατη ΣΕΔΗΚ

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) αναζητεί Επιστημονικό συνεργάτη για την υποστήριξη των διοικητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του και ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους για αυτή την απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Γεωπόνοι, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης), με γνώσεις ή/και εμπειρία σε  θέματα σχετικά με τις   δραστηριότητες του ΣΕΔΗΚ  για τις οποίες  μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr.

Θα προτιμηθούν οι έχοντες Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τα αντικείμενα του ΣΕΔΗΚ, εμπειρία σύνταξης και διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και γνώσεις ξένων γλωσσών. Έδρα της εργασίας θα είναι τα Χανιά. Η πρόσληψη μπορεί να γίνει με σύμβαση έργου η χρόνου ενός έτους και η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο για δημόσιους υπαλλήλους ΠΕ ανάλογα με τα Μεταπτυχιακά και την προϋπηρεσία τους καθώς και τυχόν επί πλέον αμοιβές από συμμετοχή σε Εθνικά η Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν tο αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου πλήρες βιογραφικό και απαραίτητα ιδιόγραφη αίτηση  στην οποία να εκθέτουν την σχέση των προσόντων, εμπειριών και ενδιαφερόντων τους με τα αντικειμενα του ΣΕΔΗΚ στο  info@sedik.gr ή acomcha@otenet.gr .

Δείτε επίσης

ΕΛΓΑ: Προσκλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για …