Επικαιρότητα

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (13/12/2019)

Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1474/84 και το άρθρο 16 του Π.Δ. 334/85, να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος που έχει ορισθεί για τις 13-12-2019  ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 15.00 στο Ηράκλειο, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης, τέρμα Θεμιστοκλέους.

Για την παραπάνω μετακίνησή σας ορίζονται  μέχρι 2 ημέρες εκτός έδρας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ημέρα αναχώρησης, επανόδου και μια (1)  διανυκτέρευση.

Η κίνησή σας θα γίνει με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4336/2015 ( ΦΕΚ 94/14-8-15/Αο τεύχος), και την αριθ. 2/73/ΔΕΠ/4-01-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα τους  Κ.Α.Ε.  0771, 0772  και  0775.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης της Δ.Ε.
 2. Ενημέρωση.
 3. Διορισμός κ Ελένης Παπαδάκη στο Παράρτημα και οργάνωση, αρμοδιότητες.
 4. Χρονική Οριοθέτηση φιλοξενίας του ΦΔ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ.
 5. Έγκριση τιμολογίων:
  • Καθαριότητας παραρτήματος από την εταιρία ‘’ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ’’ αξίας 100,00 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).
  • Eργασίες συντήρησης του κτιρίου του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ από την εταιρία του κ. Παναούση αξίας 2750,00 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).
 6. Έγκριση πληρωμής τακτικών περιοδικών δαπανών παρ/τος Κρήτης για το έτος 2020.
 7. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο Δ.Ε. παρ/τος Κρήτης για υπογραφή εντολών κίνησης του παρ/τος για το έτος 2020
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Εκτέλεσης Εργασιών παρ/τος Κρήτης έτους 2020
 9. Διάφορα.

 

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (12/03/2021)