Επικαιρότητα

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (18/2/2020)

Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1474/84 και το άρθρο 16 του Π.Δ. 334/85, να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος που έχει ορισθεί για τις 18-02-2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00 στο Ηράκλειο, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης, τέρμα Θεμιστοκλέους.

Για την παραπάνω μετακίνησή σας ορίζονται 2 ημέρες εκτός έδρας για όσους διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χλμ. από το Ηράκλειο και 1 ημέρα για όσους διαμένουν σε μικρότερη των 160 χλμ. απόσταση από το Ηράκλειο.

Η κίνησή σας θα γίνει με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4336/2015 ( ΦΕΚ 94/14-8-15/Αο τεύχος), και την αριθ. 2/73/ΔΕΠ/4-01-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα τους  Κ.Α.Ε.  0771, 0772  και  0775.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης της Δ.Ε.
  2. Ενημέρωση.
  3. Προγραμματισμός Δράσεων για το 2020
  4. Ορισμός ομάδας εργασίας για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ..
  5. Δελτίο τύπου σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των δασολόγων και τους δασικούς χάρτες.
  6. Οικονομικά θέματα
  7. Διάφορα.

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (12/03/2021)