Επικαιρότητα

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (2/7/2019)

Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1474/84 και το άρθρο 16 του Π.Δ. 334/85, να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος που έχει ορισθεί για τις 2-7-2019 ημέρα Τριτη και ώρα 14.00 στο Ηράκλειο, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Κρήτης, τέρμα Θεμιστοκλέους.
Για την παραπάνω μετακίνησή σας ορίζονται μέχρι 2 ημέρες εκτός έδρας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ημέρα αναχώρησης, επανόδου και μια (1) διανυκτέρευση.
Η κίνησή σας θα γίνει με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4336/2015 ( ΦΕΚ 94/14-8-15/Αο τεύχος), και την αριθ. 2/73/ΔΕΠ/4-01-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 0771, 0772 και 0775.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης της Δ.Ε.
2. Ενημέρωση.
3. Ορισμός νέας ημερομηνίας και Οργάνωση Συνέλευσης Αντιπροσώπων των κλάδων.
4. Ορισμός ομάδας εργασίας για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τα θαλάσσια εισβολικά είδη.
5. Ορισμός εκπροσώπων για την υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειου στην διοργάνωση Heraklion gastronomy fest 2019.
6. Προγραμματισμός δράσεων για το 2ο εξάμηνο του 2019.
7. Οικονομικά θέματα.
8. Διάφορα.

 

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση διοικούσας επιτροπής (09/11/2020)