Επικαιρότητα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αξιότιμα Μέλη του ΓΕΩΤΕΕ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 9η/2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας της Συμβουλευτικής, η οποία αποτέλεσε κομμάτι των παραδοτέων του προγράμματος ΕΣΠΑ που υλοποίησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το έτος 2023, με κωδικό συστήματος ΟΠΣ 5049507, για τα άνεργα μέλη του.

Σε υλοποίηση των παραπάνω, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με εξειδικευμένο Σύμβουλο στον τομέα της συμβουλευτικής, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του έτους 2024 (1ος κύκλος Συμβουλευτικής στις 17/06/2024), την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους άνεργους γεωτεχνικούς το επιθυμούν, με τα παρακάτω αντικείμενα:

ΠΕΔΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Η παροχή των υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες :
A. ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
B. ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η εφαρμογή των υπηρεσιών συμβουλευτικής των ανέργων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους και για τις δύο κατηγορίες ανέργων:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εφαρμογή
Ατομικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου
(online) διάρκειας 20 λεπτών
για κάθε ενδιαφερόμενο
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Μέσω διαδικτύου.
Η θεματολογία της
συμβουλευτικής συνέντευξης
ανά κατηγορία ανέργων θα
είναι γνωστή και ίδια σε όλα
τα μέλη εκ των προτέρων
Δημιουργία εργαλείων
συμβουλευτικής στην
πλατφόρμα του ΓΕΩΤΕΕ με
σχετικές πληροφορίες ανά
κατηγορία ανέργων
Πλατφόρμα συμβουλευτικής
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
A. ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Διάρκειας 20 λεπτών)*
1. Ίδρυση-νομική μορφή, φορολογία, έδρα εγκατάστασης
2. Τρόποι χρηματοδότησης
3. Εύρευση πελατολογίου,συνεργασίες
*. (Η θεματολογία προσαρμόζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο με την μορφή αμφίδρομης
συζήτησης)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΕ

Τα πεδία της υπάρχουσας πλατφόρμας του ΓΕΩΤΕΕ θα επικαιροποιηθούν και θα
τροποποιηθούν ώστε οι μελλοντικοί ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να
ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.

Β. ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΩΣ
ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Διάρκειας 20 λεπτών)*

1. Κατάρτιση Πρότυπου βιογραφικού και οδηγίες συμπλήρωσης του
2. Διαδικασίες αποστολής βιογραφικού σε εταιρείες
3. Διαδικασίες προώθησης βιογραφικού μέσω των Ι.Γ.Σ.Ε. (Ιδιωτικών Γραφείων
Συμβούλων Εργασίας)

*. (Η θεματολογία προσαρμόζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο με την μορφή αμφίδρομης
συζήτησης).

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΕ

Τα πεδία της υπάρχουσας πλατφόρμας του ΓΕΩΤΕΕ θα επικαιροποιηθούν και θα τροποποιηθούν ώστε οι ενδιαφερόμενοι για έμμισθη εργασία να μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν ανά πάσα στιγμή, και μετά την πραγματοποίηση της ατομικής Συμβουλευτικής.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και η εταιρία Business Analysis-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε έχουν λάβει και τηρούν πολιτικές ασφαλείας οι οποίες είναι σύμφωνες με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Οι συνεντεύξεις αφενός λόγω της νομοθεσίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και αφετέρου λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών θα είναι ατομικές.

Η διαδικασία της Συμβουλευτικής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και με την χρήση σχετικής ελεύθερης πλατφόρμας (ZOOM) για την οποία θα λάβετε λεπτομέρειες τεχνική χρήσης εγκαίρως.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου που είναι άνεργα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην Συμβουλευτική, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και επισυνάπτοντας Βιογραφικό Σημείωμα τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: simvouleutiki@geotee.gr

Προθεσμία υποβολής αίτησης Συμμετοχής: 14/06/2024

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (Οι ενδιαφερόμενοι που θα διαθέτουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε ισχύ, θα έχουν προβάδισμα).

Με βάση τις συμμετοχές θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση που θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις παραπέρα λεπτομέρειες υλοποίησης.

Η Συμβουλευτική παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε επίσης

Απόψεις για το νόμο με θέμα «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας»

Το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης καταθέτει απόψεις για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αφορά «Ρυθμίσεις για …