Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  Παράρτημα Κρήτης
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  Παράρτημα Κρήτης

home | sitemap

07 Νοε 2012

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ | ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

menu-6

Εγγραφή Μέλους

Ονοματεπώνυμο

Επάγγελμα

Χώρος Εργασίας

Αρμοδιότητα

Τηλέφωνο

EmailΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Εισήγηση για το σχ. Νόμου για τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

 

Το ΓΕΩΤΕ. Παράρτημα Κρήτης με την επιστολή αυτή θα ήθελε να καταθέσει τις απόψεις του, μετά από επεξεργασία από ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με το θέμα, για το Νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και αφορά τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Το νομοσχέδιο δεν είναι ολοκληρωμένο καθότι λείπουν οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθώς και οι όροι οι διαδικασίες και το περιεχόμενο των υποδειγμάτων της τεχνικής έκθεσης του άρθρου 6. Επιχειρεί να αλλάξει και σε κάποια σημεία να λύσει χρόνια προβλήματα στο χώρο της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ασφαλώς δεν μπορούμε να εκφράσουμε τελική άποψη χωρίς να έχουμε το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου.


Αναλυτικότερα:

Η σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά την νομιμότητα: το 85% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν διαθέτουν άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

Που βρίσκονται τα προβλήματα σήμερα;

Η δυνατότητα να νομιμοποιήσει κάποιος την κτηνοτροφική του εκμετάλλευση περιορίζεται σημαντικά από:

? αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού να διεκπεραιώσει νόμιμες διαδικασίες σε λογικούς χρόνους (πολύμηνες καθυστερήσεις σε Δασαρχεία, δυσκίνητη πολυμελή επιτροπή σταυλισμού, μη ύπαρξη όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων σε κάθε νομό κτλ.)

? Κακώς εννοούμενη «αυξημένη αίσθηση καθήκοντος» από λειτουργούς στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως ρυπαίνουσα βαριά βιομηχανία.

? Ένα πολύπλοκο νομικό καθεστώς που εμπλέκει πολλές υπηρεσίες, υπό την εποπτεία διαφορετικών Υπουργείων χωρίς ενιαία αντίληψη ή γνώση γύρω από το Περιβάλλον και την Κτηνοτροφία.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η υπερβολική καθυστέρηση ή ακόμα και η τελική αδυναμία στην έκδοση αδειών. Η συνηθέστερη αιτία απένταξης από το πρόγραμμα των νέων Αγροτών είναι η αδυναμία τους να βγάλουν Άδεια Λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους μέσα σε 5 χρόνια !!

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα για να προχωρήσουμε σύντομα στην δημιουργία συνθηκών νομιμότητας στην κτηνοτροφία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των υπόγειων υδάτων ή την διαφύλαξη των περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Γεωτεχνική επιστήμη θα πρέπει να ελέγχει και να πιστοποιεί την αρμονική συνύπαρξη της κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στον χώρο που έχει την έδρα της.

Παρατηρήσεις ?Προτάσεις πάνω στον νόμο:

Γενικά

Με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται παρέμβαση στα κάτωθι σημεία του ισχύοντος καθεστώτος που λειτουργούν ανασταλτικά στην έκδοση αδειών :

Α. Αντικατάσταση της 7μελής επιτροπής σταυλισμού από 3μελή (θετικό)

Β. Απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις ποιμενικές εκτροφές-κατηγορία πρώτη του άρθρου 1 (την πλειοψηφία των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. (θετικό)

Γ. Δημιουργεί ένα μεταβατικό στάδιο 3 χρόνων για να βγάλουν όλοι οι κτηνοτρόφοι άδειες για τις εκμεταλλεύσεις τους (θετικό)

Δ. Το νομοσχέδιο μεταβιβάζει την ευθύνη των αδειών λειτουργίας στους Δήμους (αρνητικό γιατί αν θα πρέπει σε 3 χρόνια να εγκριθεί τόσο μεγάλος αριθμός Αδειών Λειτουργίας αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από νεοσύστατες και παντελώς αστελέχωτες υπηρεσίες)

Ε. Τέλος το νομοσχέδιο ?Λαϊκίζει? (ιδιαιτέρως στην εισηγητική έκθεση) εμφανίζοντας ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των κτηνοτρόφων ως προς την έκδοση αδειών υπονοώντας αντικατάσταση τεχνικών εκθέσεων των επιστημονικών κλάδων με τυποποιημένες μελέτες. (αρνητικό γιατί εκτός των άλλων ενοχοποιεί την αμοιβόμενη παροχή επιστημονικής στήριξης στους αγρότες )

Προτεινόμενες Αλλαγές

  1. Ο ορισμός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (άρθρο 1) να συμπεριλαμβάνει το ζωικό κεφάλαιο (κτηνοτροφική εκμετάλλευση μπορεί να υπάρξει χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο όχι).
  2. Η ανάγκη για συντόμευση των διαδικασιών έκδοση άδειας λειτουργίας είναι προφανές ότι δεν σημαίνει αυθημερόν έκδοση προέγκρισης για τις κατηγορίες Β και Γ όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4. Προφανώς πρέπει να οριστεί μέγιστος χρόνος έκδοσης ανάλογα με την κάθε κατηγορία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  3. Για την έκδοση άδειας στην πρώτη κατηγορία (άρθρο 6) να απαιτείται μελέτη διαχείρισης κόπρου για αριθμό ζώων πάνω του ενός Ισοδύναμου.
  4. Η ΑΑΑ να είναι το υπάρχον γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας (Νομαρχίας) και όχι το υπο σύσταση στους Δήμους (άρθρα 1 & 4).
  5. Η αναστολή κήρυξης μιας περιοχής αναδασωτέας για 3 χρόνια (άρθρα 14 & 15), επειδή υπάρχει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση εντός της, είναι ακατανόητη, δεν συνδέεται με την φιλοσοφία του παρόντος νόμου και ταυτόχρονα είναι αντισυνταγματική. Προφανώς πρέπει να αφαιρεθεί.
  6. Η ύπαρξη τυποποιημένης μελέτης δεν μπορεί να αποδεικνύει τη τήρηση των προϋποθέσεων για αδειοδότηση μιας μονάδας για κάθε περίπτωση. Άρα η μελέτη πρέπει να συμπληρώνεται από τον επιστήμονα (γεωπόνο ή κτηνίατρο) με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε εκμετάλλευσης και όχι να κατατίθεται η ίδια τυποποιημένη μελέτη αλλάζοντας απλώς το όνομα του ενδιαφερόμενου. (άρθρο 6)

Να σημειωθεί ότι έχουν κατατεθεί για διαβουλευθεί διορθωτικές προτάσεις για όλα τα άρθρα που κρίνεται ότι χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις.

Για την ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ

Ο Πρόεδρος

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα >


ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα >< Επιστροφή

Τελευταία Νέα μας

ΓεωΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης (c) 2012